Componente pentru compensare reactiva


Transformatoare de masura de curent si tensiune

Transformatoare de masura de curent si tensiune

Sunt disponibile transformatoare de masura de curent si tensiune pentru sisteme electroenergetice, turnate in rasina, de interior sau de exterior, pentru tensiuni intre 3.3 si 35 kV.


Regulatoare automate de factor putere

Regulatoare automate de factor putere

Regulatoarele de factor de putere comanda treptele de condensatoare in cadrul bateriilor automate pe baza semnalelor de curent si tensiune primite de la transformatoarele de masura. Sunt prevazute cu functii de protectie cum ar fi: decuplarea treptelor la caderea tensiunii de alimentare, la supratensiune, supratemperatura, incarcare armonica, etc.


Bobine (reactante) de filtrare pentru filtrare armonici

Bobine (reactante) de filtrare pentru filtrare armonici

Filtrele de armonici sunt utilizate acolo unde se impune reducerea armonicilor generate pentru incadrarea in limitele impuse de normative sau acolo unde este perturbata functionarea unor consumatori sensibili. Pentru dimensionarea filtrelor de armonici se efectueaza mai intai o analiza armonica completa.


Bobine (reactante) antiarmonice pentru baterii de condensatoare

Bobine (reactante) antiarmonice pentru baterii de condensatoare

In retelele poluate cu armonici superioare de curent si tensiune (acolo unde exista un numar semnificativ de sarcini electronice cumar fi redresoare, invertoare, etc) bateriile de condensatoare se protejeaza cu bobine antiarmonice. Sunt disponibile bobine pentru joasa si medie tensiune


Contactoare in vid de medie tensiune

Contactoare in vid de medie tensiune

Contactoarele in vid sunt special destinate aplicatiilor industriale unde sunt necesare un numar mare de comutari. Ele se folosesc in cadrul bateriilor automate de condensatoare pentru comutatia treptelor.