Productie


Echipa de productie EL-NESS realizeaza in atelierele proprii o mare gama de instalatii electrice:

  • – baterii automate pentru reducerea costului cu energia electrica reactiva inductiva sau capacitiva,
  • – baterii automate de condensatoare si/sau bobine de reactanta monofazate si trifazate echilibrate sau trifazate cu reglaj individual pe faza
  • – baterii fixe pentru compensarea consumului reactiv inductiv al transformatoarelor sau pentru compensarea reactiv capacitiva a cablurilor de medie tensiune cu lungime mare,
  • – baterii automate de condensatoare clasice (cu contactoare), rapide (cu contactoare hybride care au un timp de comutatie de mimim 5 secunde) si ultra rapide (cu module tiristoare care au un timp de comutatie de mimim 20 milisecunde)
  • – baterii de condensatoare pentru joasa si medie tensiune pana la 20kV
  • – baterii de compensare reactiva simple, cu bobine antirezonanta sau pentru filtrare de armonici
  • – tablouri de distributie dupa proiectul beneficiarului sau dupa proiect EL-NESS
  • – cutii de borne pentru fabricantii motoare electrice