Proiectare


Echipa de proiectare EL-NESS ofera:

  • – servicii de masurare si analiza a retelei de distributie la punctul de alimentare al clientului. Utilizam truse de masura si analiza performante care inregistreaza parametrii retelei si consumurile, fenomenele tranzitorii din retea si spectrul de armonici.
  • – servicii pentru optimizarea costurilor cu energia electrica reactiva inductiva si capacitiva. Propunem instalarea de baterii de compensare reactiva si dupa caz filtrare de armonici,
  • – servicii de priectare si executie a bateriilor de condensatoare pentru joasa si medie tensiune. Prin colaborare cu partenerii externi ZEZ Silko Cehia se ofera baterii pana la 110kV.
  • – servicii de proiectare si executie a bateriilor de condensatoare clasice (cu contactoare), rapide (cu contactoare hybride care au un timp de comutatie de mimim 5 secunde) si ultra rapide (cu module tiristoare care au un timp de comutatie de mimim 20 milisecunde),
  • – proiectare si asistenta tehnica gratuita pentru produsele fabricate de EL-NESS. Echipa EL-NESS isi asuma proiectarea, dimensionarea si instruirea beneficiarului ca facand parte integranta a produsului final contractat.

– servicii de proiectare si executie pentru tablouri de distributie si cutii de comanda.